Regulamin

Wszyscy użytkownicy portalu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i przestrzegania podstawowych zasad netykiety!

Ogólne postanowienia

 1. Strony http://sromowce.eu i http://spanie.wpieninach.net są własnością prywatną, dalej będzą zwane serwisem lub stroną.
 2. Właściciel kwatery zamieszczający swoją ofertę w serwisie dalej będzie zwany użytkownikiem lub właścicielem.
 3. Adres internetowy prowadzący do oferty użytkownika dalej będzie zwany domeną.
 4. Oferta właścicela dalej będzie zwana wizytówką.
 5. Właścicel strony dalej będzie zwany administratorem.
 6. Administrator nie może być winiony za treść ogłoszeń zamieszczanych przez właścicieli.

Zakładanie konta i dodawanie oferty

 1. Założyć konto w serwisie i zamieścić swoją ofertę mogą tylko właściciele obiektów w Sromowcach Wyżnych i Sromowcach Niżnych.
 2. Jeden użytkownik może założyć jedno konto.
 3. Jedno konto założone w serwisie reprezentuje jedną kwaterę, jeśli właściciel ma więcej obiektów powinien założyć kolejne konta.
 4. Po założeniu konta właściciel otrzymuje indywidualną domenę http://login.sromowce.eu oraz http://login.wpieninach.net i może, a nawet powinien ją pokazywać publicznie (na folderach, ulotkach, wizytówkach, innych stronach internetowych itp.).
 5. Dostęp do panelu zarządzającego wizytówką jest chroniony hasłem, hasła nie wolno udostępniać osobom trzecim.
 6. Po zalogowaniu do panelu użytkownik ma możliwość edycji swojej wizytówki i dodawania zdjęc.
 7. W zakładce Przeglądaj kwatera zostanie wyświetlona dopiero po uzupełnieniu informacji (zapobiega to wyświetlaniu ofert z domyślnym opisem). Jeśli w ciągu tygodnia opis nie zostanie zmieniony, konto może zostać skasowane bez powiadamiania właściciela.

Naruszenie regulaminu

 1. Jeśli administrator uzna, że użytkownik naruszył ten regulamin, może skasować jego wizytówkę bez powiadamiania go o tym.